Weland

Weland Dịch vụ
Weland

Trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, WeLand vẫn xác định cụ thể thế mạnh vượt trội của mình là tư vấn phát triển dự án, tư vấn chiến lược thương hiệu – quản lý triển khai Marketing và quản lý bán hàng. Đây là ba sản phẩm dịch vụ mũi nhọn được tối ưu hóa và ngày càng nâng cấp hoàn thiện để đem đến giá trị thực sự hữu ích phù hợp với từng khách hàng.

Weland

1.

Chuẩn bị đầu tư và trước bán hàng

  • Tư vấn phát triển quỹ đất
  • Tư vấn phương án đầu tư & thu xếp vốn
  • Tư vấn pháp lý dự án
  • Tư vấn phát triển sản phẩm dự án
  • Tư vấn chiến lược Marketing – truyền thông
  • Tư vấn chiến lược bán hàng
Đăng ký tư vấn

2.

Giai đoạn bán hàng

  • Quản lý và triển khai bán hàng
  • Quản lý và triển khai Marketing – truyền thông
  • Dịch vụ sàn bất động sản
Đăng ký tư vấn

3.

Tư vấn chiến lược doanh nghiệp

  • Tư vấn chiến lược doanh nghiệp
Đăng ký tư vấn
Weland

Weland Cung cấp dịch vụ
hàng đầu

WeLand hoạt động với bộ máy chuyên nghiệp, xây dựng bài bản các gói sản phẩm dịch vụ toàn diện nhằm tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển vị thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh năng động.

Weland

Liên hệ ngay
với chúng tôi!

Vui lòng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
Weland
Weland

Tư vấn phát triển quỹ đất

Tư vấn định hướng phát triển quỹ đất phù hợp với xu hướng thị trường và khả năng của doanh nghiệp

Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với doanh nghiệp để phát triển các dự án bất động sản

Tư vấn phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc các phương án đầu tư phát triển quỹ đất khác

Quản lý và cùng triển khai với Chủ đầu tư về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình phát triển quỹ đất

[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn phương án đầu tư & thu xếp vốn

Tư vấn, cấu trúc phương án đầu tư phù hợp với dự án bất động sản và Chủ đầu tư

Thu xếp nguồn vốn theo nhu cầu, hiện trạng của dự án và Chủ đầu tư

[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn pháp lý dự án

Tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý dự án để triển khai bán hàng

Tư vấn xây dựng mẫu biểu kí kết với khách hàng

Tư vấn xây dựng mẫu biểu và quy trình triển khai với ngân hàng tài trợ người mua nhà

[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn phát triển sản phẩm dự án

Tư vấn định hướng concept phát triển sản phẩm dự án, bao gồm: loại hình sản phẩm, quy hoạch, kiến trúc, tiện ích, cảnh quan

Quản lý thiết kế xây dựng dự án

Tư vấn phương án vận hành, quản lý dự án

[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn chiến lược Marketing – truyền thông

Xây dựng chiến lược định vị của dự án: big idea, tên, logo, KV, câu chuyện truyền thông,…

Xây dựng chiến lược triển khai Marketing – truyền thông dự án (bao gồm kế hoạch và ngân sách triển khai)

[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn chiến lược bán hàng

Xây dựng chiến lược bán hàng cho dự án: chiến lược bán, phân kì và kế hoạch bán

Xây dựng chiến lược giá bán và chính sách bán hàng cho dự án

[Đóng]
Weland
Weland

Quản lý và triển khai bán hàng

Tổ chức quản lý hoạt động phân phối quy mô lớn với các đơn vị phân phối lớn trên thị trường

Điều chỉnh liên tục chiến lược bán hàng để dự án về đích thành công đến những sản phẩm cuối cùng

[Đóng]
Weland
Weland

Quản lý và triển khai Marketing – truyền thông

Xây dựng kịch bản truyền thông cho từng giai đoạn của dự án.

Xây dựng kế hoạch và quản lý, triển khai các chương trình marketing theo chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

[Đóng]
Weland
Weland

Dịch vụ sàn bất động sản

Xây dựng quy trình phối hợp và triển khai thủ tục kí kết hồ sơ, văn bản với khách hàng

Thực hiện chăm sóc khách hàng sau bán

Xây dựng quy trình và triển khai quản lý, thu hồi công nợ sau bán

[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn chiến lược doanh nghiệp

Tư vấn chiến lược phát triển công ty

Tư vấn xây dựng bộ máy và tái cấu trúc bộ máy

Tư vấn mô hình kinh doanh

Tư vấn tái cấu trúc tài chính

Tư vấn chiến lược xây dựng quỹ đất

Tư vấn chiến lược bất động sản doanh nghiệp hướng đến mục tiêu IPO và niêm yết

[Đóng]