Weland

Weland Dịch vụ
Weland

Trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, WeLand vẫn xác định cụ thể thế mạnh vượt trội của mình là tư vấn phát triển dự án, tư vấn chiến lược thương hiệu – quản lý triển khai Marketing và quản lý bán hàng. Đây là ba sản phẩm dịch vụ mũi nhọn được tối ưu hóa và ngày càng nâng cấp hoàn thiện để đem đến giá trị thực sự hữu ích phù hợp với từng khách hàng.

Weland

1.

Chuẩn bị đầu tư và trước bán hàng

 • Tư vấn phát triển quỹ đất
 • Phát triển dự án
Đăng ký tư vấn

2.

Giai đoạn bán hàng

 • Phát triển kinh doanh
Đăng ký tư vấn

3.

Tư vấn chiến lược doanh nghiệp

 • Tư vấn chiến lược doanh nghiệp
Đăng ký tư vấn
Weland

Weland Cung cấp dịch vụ
hàng đầu

WeLand hoạt động với bộ máy chuyên nghiệp, xây dựng bài bản các gói sản phẩm dịch vụ toàn diện nhằm tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp bất động sản nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển vị thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh năng động.

Weland

Liên hệ ngay
với chúng tôi!

Vui lòng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
Weland
Weland

Tư vấn phát triển quỹ đất

ÐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN (BUY-SIDE)

 • Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với doanh nghiệp để phát triển các dự án bất động sản.
 • Cung cấp các thông tin kèm theo đánh giá về tình trạng pháp lý của dự án
 • Tư vấn phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc các phương án đầu tư phát triển quỹ đất khác.
 • Quản lý và cùng triển khai với bên mua về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình giao dịch.

ÐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU BÁN DỰ ÁN (SELL-SIDE)

 • Tư vấn khảo sát thị trường và đánh giá quỹ đất hoặc dự án bán để bên bán có cơ sở quyết định giá bán và phương thức bán.
 • Lựa chọn và giới thiệu bên mua có nhu cầu mua/ nhận chuyển nhượng dự án.
 • Tư vấn cấu trúc giao dịch phù hợp với tình trạng pháp lý dự án và năng lực tài chính của bên mua cũng như yêu cầu về hiệu quả kinh doanh trong giao dịch của bên bán.
 • Hỗ trợ bên bán trong việc đàm phán và ký các văn bản giao dịch liên quan.
[Đóng]
Weland
Weland

Phát triển dự án

 • Tư vấn chiến lược sản phẩm và ý tưởng thiết kế
 • Tư vấn phương án đầu tư
 • Tư vấn và thu xếp vốn
 • Tư vấn trình tự thủ tục pháp lý dự án
 • Xây dựng ý tưởng marketing và chiến lược định vị thương hiệu
[Đóng]
Weland
Weland

Phát triển kinh doanh

 • Xây dựng Chiến lược Marketing – Truyền thông
 • Xây dựng Chiến lược Kinh doanh
 • Quản lý và triển khai Bán hàng
 • Quản lý và triển khai Marketing – truyền thông
[Đóng]
Weland
Weland

Tư vấn chiến lược doanh nghiệp

 • Tư vấn chiến lược phát triển công ty
 • Tư vấn xây dựng bộ máy và tái cấu trúc bộ máy
 • Tư vấn mô hình kinh doanh, bán hàng
 • Tư vấn tái cấu trúc tài chính
 • Tư vấn chiến lược xây dựng quỹ đất
 • Tư vấn chiến lược Sales & Marketing
 • Tư vấn chiến lược bất động sản doanh nghiệp hướng đến mục tiêu IPO và niêm yết
[Đóng]