Weland Quản lý và triển khai Marketing – truyền thông

News

09/08/2021

Xây dựng kịch bản truyền thông cho từng giai đoạn của dự án.

Xây dựng kế hoạch và quản lý, triển khai các chương trình marketing theo chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

Liên hệ ngay
với chúng tôi!

Vui lòng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.