Weland Tư vấn phát triển quỹ đất

News

09/08/2021

Tư vấn định hướng phát triển quỹ đất phù hợp với xu hướng thị trường và khả năng của doanh nghiệp

Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với doanh nghiệp để phát triển các dự án bất động sản

Tư vấn phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc các phương án đầu tư phát triển quỹ đất khác

Quản lý và cùng triển khai với Chủ đầu tư về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình phát triển quỹ đất

Liên hệ ngay
với chúng tôi!

Vui lòng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.