Weland Tư vấn phát triển quỹ đất

News

09/08/2021

ÐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN (BUY-SIDE)

  • Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với doanh nghiệp để phát triển các dự án bất động sản.
  • Cung cấp các thông tin kèm theo đánh giá về tình trạng pháp lý của dự án
  • Tư vấn phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản và/hoặc các phương án đầu tư phát triển quỹ đất khác.
  • Quản lý và cùng triển khai với bên mua về công việc, tiến độ và hiệu quả của quá trình giao dịch.

ÐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU BÁN DỰ ÁN (SELL-SIDE)

  • Tư vấn khảo sát thị trường và đánh giá quỹ đất hoặc dự án bán để bên bán có cơ sở quyết định giá bán và phương thức bán.
  • Lựa chọn và giới thiệu bên mua có nhu cầu mua/ nhận chuyển nhượng dự án.
  • Tư vấn cấu trúc giao dịch phù hợp với tình trạng pháp lý dự án và năng lực tài chính của bên mua cũng như yêu cầu về hiệu quả kinh doanh trong giao dịch của bên bán.
  • Hỗ trợ bên bán trong việc đàm phán và ký các văn bản giao dịch liên quan.

Liên hệ ngay
với chúng tôi!

Vui lòng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.