Weland Tư vấn phát triển sản phẩm dự án

News

09/08/2021

Tư vấn định hướng concept phát triển sản phẩm dự án, bao gồm: loại hình sản phẩm, quy hoạch, kiến trúc, tiện ích, cảnh quan

Quản lý thiết kế xây dựng dự án

Tư vấn phương án vận hành, quản lý dự án

Weland Tin tức liên quan

Weland

News

09/08/2021

Tư vấn phát triển quỹ đất

Tư vấn định hướng phát triển quỹ đất phù hợp với xu hướng thị trường và khả năng của doanh nghiệp Tìm kiếm, đánh giá quỹ đất phù hợp với doanh nghiệp để phát triển các dự án bất động sản Tư vấn phương án cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án […]
Weland

News

09/08/2021

Tư vấn phương án đầu tư & thu xếp vốn

Tư vấn, cấu trúc phương án đầu tư phù hợp với dự án bất động sản và Chủ đầu tư Thu xếp nguồn vốn theo nhu cầu, hiện trạng của dự án và Chủ đầu tư
Weland

News

09/08/2021

Tư vấn pháp lý dự án

Tư vấn thực hiện thủ tục pháp lý dự án để triển khai bán hàng Tư vấn xây dựng mẫu biểu kí kết với khách hàng Tư vấn xây dựng mẫu biểu và quy trình triển khai với ngân hàng tài trợ người mua nhà
Weland

News

09/08/2021

Tư vấn chiến lược Marketing – truyền thông

Xây dựng chiến lược định vị của dự án: big idea, tên, logo, KV, câu chuyện truyền thông,… Xây dựng chiến lược triển khai Marketing – truyền thông dự án (bao gồm kế hoạch và ngân sách triển khai)
Weland

News

09/08/2021

Tư vấn chiến lược bán hàng

Xây dựng chiến lược bán hàng cho dự án: chiến lược bán, phân kì và kế hoạch bán Xây dựng chiến lược giá bán và chính sách bán hàng cho dự án

Liên hệ ngay
với chúng tôi!

Vui lòng nhập thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.